கவர்னர் பெத்தா

100.00

ஒரு கனா போல் நம்மைக் கடந்தோடும் காலத்தைக் கையில் பிடித்து வைத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு வினாடியும் காலத்தின் கரைதல் மட்டுமல்ல; அவை நம் மனதின் ஈரத்தையும் துடைத்துச் செல்கின்றன. வெறுமையாக நம்மைச் சூழப்போகும் தருணங்களை உடைத்தெறிந்து மீண்டும் நமக்குள் பசுபுல்போல் தழைக்க வைப்பதே மீரான் மைதீனின் கதைகள். மனிதர்களை விட்டுச் செல்ல முடியவில்லையென்றால், நாம் மண்ணைவிட்டும் செல்லமுடியாது. மண்ணும் மனிதர்களுமாகக் கலந்து கட்டும்போது ஒளிர்கின்ற அனபை-நேயத்தை ஓர் இலக்கியம் சுடராக நம் முன்னே கொண்டுவந்து கொட்டுகிற எழுத்துக்கள் மீராவினுடையவை. ” பார் இவ்வுலகை! பார் அதன் இன்பத்தை!” என்று சொல்வதற்கான கலை நயம் என்னவாக இருக்கமுடியுமா, அவ்வாறே இருந்துவிட்டு சில கதைகளின் தொகுப்பு இது என்று இந்நூலைப் பற்றி களந்தை பீர் முகம்மது கூறுகிறார்.

 

2 in stock

Description

ஒரு கனா போல் நம்மைக் கடந்தோடும் காலத்தைக் கையில் பிடித்து வைத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு வினாடியும் காலத்தின் கரைதல் மட்டுமல்ல; அவை நம் மனதின் ஈரத்தையும் துடைத்துச் செல்கின்றன. வெறுமையாக நம்மைச் சூழப்போகும் தருணங்களை உடைத்தெறிந்து மீண்டும் நமக்குள் பசுபுல்போல் தழைக்க வைப்பதே மீரான் மைதீனின் கதைகள். மனிதர்களை விட்டுச் செல்ல முடியவில்லையென்றால், நாம் மண்ணைவிட்டும் செல்லமுடியாது. மண்ணும் மனிதர்களுமாகக் கலந்து கட்டும்போது ஒளிர்கின்ற அனபை-நேயத்தை ஓர் இலக்கியம் சுடராக நம் முன்னே கொண்டுவந்து கொட்டுகிற எழுத்துக்கள் மீராவினுடையவை. ” பார் இவ்வுலகை! பார் அதன் இன்பத்தை!” என்று சொல்வதற்கான கலை நயம் என்னவாக இருக்கமுடியுமா, அவ்வாறே இருந்துவிட்டு சில கதைகளின் தொகுப்பு இது என்று இந்நூலைப் பற்றி களந்தை பீர் முகம்மது கூறுகிறார்.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கவர்னர் பெத்தா”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud