எட்வர்ட் செய்த்தும் கீழைத்தேய இயலும்

150.00

உலக நாடுகள் ஒரு தகவல் கிராமமாக உருவாகி அதில் கீழை நாடுகள் இணைந்து உலகமயமாக்கலில் பாதிக்கப்படுதல் பற்றியும், அரபு நாடுகளின் உள்நாட்டுப் போர், இஸ்ரேலின் ஆக்கிரமிப்பு, பாலஸ்தீனியர்களின் துயரம் போன்றவையும், ஆராயப்பட்டு, அதனால், இந்நாடுகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் அரசியல், சமூக, பொருளாதார மற்றும் கலாச்சாரத் தாக்கங்கள் பற்றியும் இந்நூல் விவரிக்கிறது. மேலும், உலகமயமாக்கலில் ஆசியா தாக்கப்பட்ட விதத்தை முன்வைத்து தென்கிழக்காசிய கல்வித்துறை வட்டாரங்களில் ஒரு புதிய முறையியல் உருவாக்கம் தோன்றுவது குறித்தும் இந்நூல் பேசுகிறது. ஆய்வியல் நிதானமும் கவனமும் விரிவும்-ஆழமும் கொண்ட இந்நூலில், பௌதீக உலகின் இயக்கப்போக்கில் மனித இனம் முதன்மையாக உணர வேண்டியவற்றை விவரிக்கிறது. தத்துவம், இலக்கியம், அரசியல், வரலாறு போன்ற புலன்களில் நல்ல பல ஆய்வுகளை செய்துவரும் ஆசிரியரின் மற்றுமொரு சிறந்த நூல் இது.

-தமிழ் முதல்வன்

9 in stock

Description

உலக நாடுகள் ஒரு தகவல் கிராமமாக உருவாகி அதில் கீழை நாடுகள் இணைந்து உலகமயமாக்கலில் பாதிக்கப்படுதல் பற்றியும், அரபு நாடுகளின் உள்நாட்டுப் போர், இஸ்ரேலின் ஆக்கிரமிப்பு, பாலஸ்தீனியர்களின் துயரம் போன்றவையும், ஆராயப்பட்டு, அதனால், இந்நாடுகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் அரசியல், சமூக, பொருளாதார மற்றும் கலாச்சாரத் தாக்கங்கள் பற்றியும் இந்நூல் விவரிக்கிறது. மேலும், உலகமயமாக்கலில் ஆசியா தாக்கப்பட்ட விதத்தை முன்வைத்து தென்கிழக்காசிய கல்வித்துறை வட்டாரங்களில் ஒரு புதிய முறையியல் உருவாக்கம் தோன்றுவது குறித்தும் இந்நூல் பேசுகிறது. ஆய்வியல் நிதானமும் கவனமும் விரிவும்-ஆழமும் கொண்ட இந்நூலில், பௌதீக உலகின் இயக்கப்போக்கில் மனித இனம் முதன்மையாக உணர வேண்டியவற்றை விவரிக்கிறது. தத்துவம், இலக்கியம், அரசியல், வரலாறு போன்ற புலன்களில் நல்ல பல ஆய்வுகளை செய்துவரும் ஆசிரியரின் மற்றுமொரு சிறந்த நூல் இது.

-தமிழ் முதல்வன்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “எட்வர்ட் செய்த்தும் கீழைத்தேய இயலும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud