அமெரிக்காவின் உலகளாவிய அரசியலும் இந்திய அணு ஒப்பந்தமும்

40.00

அமெரிக்காவின் இராணுவ விரிவாக முயற்சிகளின் ஓரங்கமாக உருவாக்கப்பட்டதே இந்த 123 ஒப்பந்தம். எல்லாவற்றையும் இந்தியாவுக்கு அவுட்சோர்ஸ் செய்யும் அமெரிக்கா தென் ஆசியாவில் தன் ஆதிக்க நடவடிக்கைகளையும் இன்று இந்தியாவுக்கு அவுட்சோர்ஸ் செய்கிறது. அமெரிக்க இந்திய அணு ஒப்பந்தத்தை இந்தப் பின்னணியில் ஆராயும் இந்நூல் அமெரிக்க விரிவாக்கத்திற்கு எதிராக இன்று உருவாகியுள்ள ரஷ்ய, சீன முயற்சிகளை சுட்டிக் காட்டுவது ஒரு முக்கிய பங்களிப்பு

5 in stock

Description

 

அமெரிக்காவின் இராணுவ விரிவாக முயற்சிகளின் ஓரங்கமாக உருவாக்கப்பட்டதே இந்த 123 ஒப்பந்தம். எல்லாவற்றையும் இந்தியாவுக்கு அவுட்சோர்ஸ் செய்யும் அமெரிக்கா தென் ஆசியாவில் தன் ஆதிக்க நடவடிக்கைகளையும் இன்று இந்தியாவுக்கு அவுட்சோர்ஸ் செய்கிறது. அமெரிக்க இந்திய அணு ஒப்பந்தத்தை இந்தப் பின்னணியில் ஆராயும் இந்நூல் அமெரிக்க விரிவாக்கத்திற்கு எதிராக இன்று உருவாகியுள்ள ரஷ்ய, சீன முயற்சிகளை சுட்டிக் காட்டுவது ஒரு முக்கிய பங்களிப்பு

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அமெரிக்காவின் உலகளாவிய அரசியலும் இந்திய அணு ஒப்பந்தமும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud